Zimní Kostel sv. Šebestiána Getsemanská zahrada pod Olivetskou horou Časné jaro pod Svatým kopečkem Slunce a kostel sv. Šebestiána Svatý kopeček nad mlhou Podzimní linie Večer na náměstí Svatý kopeček Poslední paprsky Mikulov ze Svatého kopečku Mikulovské ostrovy U božího hrobu Od zámku po Svatý kopeček
×