kostel sv. Linharta, Mušov Lom Janičův vrch Od Věstonic po Děvičky Od Děviček po Pavlov Děvičky a Pavlov Meruňky pod Svatým kopečkem Mikulov z nadhledu Svatý kopeček Na hraně mlhy Sv. Šebestián a zvonice Čarovný Svatý kopeček Na vrcholu Svatého kopečku Ostrov Svatý kopeček
×